Identiteit: de sociaal- culturele theorie en de pedagogische praktijk

Identiteit: de sociaal- culturele theorie en de pedagogische praktijk

Productgroep PIP 133
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Jonge kinderen reflecteren nog niet bewust over wie ze zijn. Maar ze krijgen al vroeg signalen uit hun omgeving die doorwerken in hun denken en gedrag. De sociaal­culturele ontwikkelingstheorie van Lev Vygotsky (1896­1934) biedt drie wezenlijke inzichten die van belang zijn voor de identiteitsontwikkeling van jonge kinderen: ontwikkeling ontstaat in interactie, emotie is de motor en taal is gereedschap om te reflecteren. In dit artikel verbinden we deze inzichten aan de pedagogische praktijk.