Ik dacht: ‘Ik ga gewoon naar de middelbare school.’ Over de betekenis van hulpbronnen in de schoolloopbaan van leerlingen.

Ik dacht: ‘Ik ga gewoon naar de middelbare school.’ Over de betekenis van hulpbronnen in de schoolloopbaan van leerlingen.

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Dit artikel betreft een longitudinaal, overwegend kwalitatief onderzoek naar de schoolloopbaan van leerlingen. Het gehanteerde onderwijspedagogisch perspectief gaat uit van een visie op de taak van de school en op de hulpbronnen (resources) die bij de ontwikkeling van leerlingen een rol spelen. Uit een databestand van 239 basisschoolleerlingen op de leeftijd van tien jaar zijn drie casus-leerlingen gekozen. Deze leerlingen zijn na de basisschool op drie schooltypen terechtgekomen: vmbo, havo en vwo. Vervolgens zijn zij als jongvolwassenen uitgestroomd naar diverse situaties. Het onderzoeksdesign kan worden getypeerd als een embedded case study waarbij een methode van narrative inquiry wordt gehanteerd. Naast gegevens omtrent de cognitieve ontwikkeling zoals Cito-scores en andere toetsgegevens, zijn gegevens verzameld aan de hand van diepte-interviews met leerlingen, hun ouders en leraren. De leerlingen zijn in drie onderzoeksronden gevolgd gedurende de leeftijdsfase van 10-21 jaar. De vraagstelling
is: Hoe verloopt de schoolloopbaan van leerlingen van 10-21 jaar, hoe wordt dit verloop door hen ervaren en wat is de betekenis van ‘resources’ in de ontwikkeling van deze leerlingen? Het artikel beschrijft vanuit het perspectief van de leerling hoe schoolloopbanen verlopen. Bij de analyse wordt ingegaan op de betekenis van resources in de schoolloopbaan. Het talent van een leerling – zoals dat tot uitdrukking komt in de prestaties op een reeks objectieve toetsen – lijkt doorslaggevend. Van motivatie en inzet kan
een compenserende werking uitgaan. Gezondheid of ziekte speelt soms een cruciale rol in de schoolloopbaan. De betekenis van ouders en leraren wordt vooral zichtbaar op de breukvlakken in de schoolloopbaan.