In gesprek met een onderzoeker

In gesprek met een onderzoeker

Productgroep Ouderschapskennis 2005-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tom O’Connor is sinds twee jaar ‘associate professor of psychiatry and psychology’ bij de afdeling Psychiatrie van the University of Rochester Medi-cal Center, in de Staat New York, en directeur van het laboratorium voor de preventie van geestesziekten aldaar. Daarvóór was hij acht jaar als ‘senior lecturer’ verbonden aan het Department of Child and Adolescent Psychiatry en aan het Social, Genetic and Developmental Research Center van het Institute of Psychiatry te Londen. In die hoedanigheid was hij ‘co-investigator’ in een aantal researchprojecten.
In 2002publiceerde O’Connor een artikel over de kwaliteit van onze kennis over ouderschap en opvoeding: deugt die kennis? Is hij betrouwbaar? Heb je er iets aan voor de praktijk? Onvoldoende, concludeerde O’Connor. Toch is dat dezelfde kennis die op onze universiteiten en hogescholen wordt gedoceerd aan toekomstige hulpverleners en
gedragsdeskundigen. Omdat het artikel1 bovendien een goed zicht geeft op de moeizame relatie tussen wetenschap en ouderschap, en tussen onderzoek en praktijk, is het integraal vertaald voor het
I-nummer van deze jaargang.2 In die tekst verzucht O’Connor dat onze theorie over de effecten van opvoeding hard toe is aan verheldering en verfijning en dat basale en tot op heden onopgeloste tegenstellingen in het onderzoek zowel de vooruitgang van theorievorming remt als van de praktijk.