In gesprek met een onderzoeker

In gesprek met een onderzoeker

Productgroep Ouderschapskennis 2003-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Prof. Mr. Jan Willems is jurist, verbonden aan het Centrum voor de Rechten van de Mens aan de Universiteit Maastricht en bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij beoefent een nieuw vakgebied, internationaal opvoedingsrecht, en stelt van daaruit kindermishandeling aan de kaak. De schaal waarop in Nederland kindermishandeling plaatsvindt, maakt dat er sprake is van maatschappelijke 'kindermisbehandeling'. Nederland schendt daarmee de internationale rechtsorde, in het bijzonder de mensenrechten en het Kinderrechtenverdrag.
Een gesprek over het recht als middel om een maatschappelijk probleem aan te pakken, over een falend hulpverleningssysteem, over de overheid die haar verantwoordelijkheid voor kinderen ontloopt en over de mythe van opvoedingsautonomie.

Trefwoorden: rechten van het kind, kindermishandeling

Inleiding

Een mensenrechtenjurist en -activist die zich met opvoeding bezig houdt. Een opmerkelijke combinatie, maar niet voor jurist Jan Willems. Prof. Mr. Jan C.M. Willems is verbonden aan het Centrum voor de Rechten van de Mens aan de Universiteit Maastricht. Sinds kort is hij ook bijzonder hoogleraar ‘Rechten van het Kind in
het perspectief van de internationale mensenrechten’ aan de VU in Amsterdam.