Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2009-1
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 Van de redactie Kolom
3 Burgerplicht - Bert Krapels
Nieuw samengesteld ouderschap - stiefkind van ouderbegeleiders?
4 Thema-inleiding | Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw
7 Een ongewoon gezin: samen partners en niet samen ouders - hoe doe je dat? | Lieve Cottyn
19 De betekenis van erkenning in het nieuw samengesteld gezin | Corrie Haverkort
29 Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap |
Ietje Heybroek-Hessels en Pieter Remmerswaal

Angst als raadgever - vervolg
41 Thema-inleiding | Alice van der Pas
43 Naar Jeugdzorg zonder Angst voor de Angst; een studiedag met Peter Adriaenssens - Deel 2
60 Op zoek naar de goede ouder bij geweld thuis. Nawoord bij de studiedag | Peter Adriaenssens

Rubriek
67 Tussen Scylla en Charybdis
Hulp aan getraumatiseerde kinderen; obstakels en dilemma's | Francien
Lamers-Winkelman & Margreet Visser

Literatuur

Recensies
74 A.J. Verheugt, Moordouders. Kinderdoding in Nederland
79 Sietske Dijkstra, Geweld en veerkracht in gezinnen
82 Peter van den Bergh en Tonny Weterings, Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind
86 J. Verheugt-Pleiter, M. Schmeets &J.Zevalkink, Mentaliseren in de kindertherapie
90 J.M. Govaerts, Hechtingsproblemen in gezinnen
93 Nota Bene