Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2009-3
2009
Gratis

Omschrijving

inhoud

226 Van de redactie Kolom
228 Van vraaggestuurd naar controlerend - Bert Krapels

De winst van het denken in buffers
230 Inleiding op het thema | Margreth Hoek, Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal
233 Denk in buffers, een handreiking aan ouderbegeleiders | Margreth Hoek
242 Bufferprocessen als stut en steun voor unieke ouders | Mieke van Daele en Sabine Vermeir`
Ouders en ziekenhuis - een asymmetrische relatie tenzij...
259 Inleiding bij een mega-thema | Alice van der Pas
261 Ouders en ziekenhuis: partners in de zorg | Trudy van Harten
267 Ouderschapsgroei tijdens een crisis - van vermeend falen naar 'ertoe doen als ouder' | Juul Rijkschroeff
275 Het ziekenhuis als veilige plek - ook voor ouders | Monique Duijvestijn
278 Over woede van een vader en angst van het behandelteam | Daniël Hanauer Stuit
287 Bemoeizorg vanuit de kinderpoli bij een vermoeden van geweld thuis | Ada Kempe
293 Ouders en een ernstig ziek kind - 'coping' bij hoge en langdurige stress | B. de
Raadt, E. Wijers en A. Beishuizen
303 Ouders helpen zichzelf te helpen | Jacqueline van Zoest
308 Ziekenhuisopname van een kind ontregelt de ouderlijke werkvloer | Sander Muntz
319 Is een symmetrische relatie van ouders en ziekenhuis haalbaar? | Alice van der Pas

Rubriek
324 Tussen Scylla en Charybdis
Munchausen by proxy; ouderschap als kwelling | Herman Baartman

Literatuur
343 Recensie Alice van der Pas, Valse salie - kroniek van een verscheurde jeugd
349 Nota Bene