Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2007-3
2007
Gratis

Omschrijving

VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels, Nachtmerrie

THEMA 1: ‘PROTOCOL’ = PROFFESIONELE ZELFDISCIPLINE.
Alice van der Pas, Inleiding op het thema.
Merian Bouwmeester-Landweer, Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden. Een bijna-bewezen-evidente interventie.
Alice van der Pas, Protocol, programma, draaiboek, vragenlijst, richtlijn, stappenplan of check-lijstje — hls ze maar streng zijn!
Anna Bakker, Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult — een draaiboek in wording?
Alice van der Pas, Klinisch verantwoord leentjebuur spelen.
Matti van Wifferen, Van 'daar gaat ie weer naar ‘zo gaat ie voortaan. Voorbeeld van een zelf-ontwikkeld draaiboek.
Frans Beelen, Gezins-Creatieve-Therapie met de Aardstra’s.


THEMA 2: ‘ACH VADERLIEF’.
Bert Krapels en Louise van den Broek. Inleiding op het thema.
Louise van den Broek, Vaders voor het stereo-effect.
Bert Krapels, Angst bij vaders, angst bij kinderen.
Tejo de Bruijn, De cirkeltechniek: geen verdeling in vaders en moeders maar in rollen.
Louise van den Broek, Diversiteit in Vaderschap.
Bert Krapels, Is er een probleem met vaders?


RUBRIEK
Tussen Scylla en Charybdis
Ingrid ten Berge en Machteld Zwikker, Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties.


LITERATUUR
Recensies
Erik de Belie & Geert van Hove, Ouderschap onder druk.
Jacqueline Cuppen, A matter of trust.
Ria van Asselt, Uit huis geplaatst.
Nota Bene