Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2006-2
2006
Gratis

Omschrijving

98 ANTIEK & CURIOSA,
Alice van der Pas, Baren, baren, baren — en sterven in een burgergezin eind 1800

102 VAN DE REDACTIE
De recensenten in dit nummer

ARTIKELEN
112 Gerecenseerd
Alice van der Pas, Meer zelfbescherming dan kinderbescherming
Hanneke Miley, De ene huilbaby is de andere niet
Alice van der Pas, Veilige wiegen en onveilige aannames

RUBRIEKEN
133 Buitenlands Onderzoek Onderzocht
Sietske Dijkstra, Verwaarlozing: slepend, sluipend en soms voorgoed slopend

145 Het werk van Selma Fraiberg
Alicia F. Lieberman en Peter Blos jr, Ruim baan voor Abby

160 Boekrecensies
Gé Haans, Eerder beslissen over pleegzorg en adoptie? Monck, Reynolds & Wigfall: The Role of Concurrent Planning

Sylvia Nossent, De dyade voorbij in infantpsychotherapie Fivaz & Corboz: The Primary Triangle

Guy Couturier, Leven geven heeft een prijs Monique Bydlowski: La dette de vie.

Froukje Slijper, Spanning in en rond de couveuse Cohen: Sent before my Time

Joop Hellendoorn, Pschoanalytisch werk met ouders Tsiantis e.a.: Work with parents

Hanneke Meulink-Korf, Een nieuwe Nagy — met meer begrip voor ouders Hargrave & Pfitzer: Ontwikkelingen in de contextuele therapie