Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2006-3
2006
Gratis

Omschrijving

VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels, Concurrentie

THEMA 1: VIVIAN SHAPIRO: “OUDERS LAAT JE NOOIT ALLEEN AANMODDEREN!”
Alice van der Pas, Inleiding op het thema
Vivian Shapiro, De ouderbegeleidendepositie bewaken wanneer een kind in gevaar is
Vivian Shapiro, Ouders laatje nooit alleen aanmodderen

RUBRIEK Surf & Zap
Alice van der Pas, Wie profiteert van nieuwe kindersyndromen?

THEMA 2: PRIVACY ALS EXCUUS
Ineke Huibregtsen, Inleiding op het thema
Myra Termeulen, Privacy - een excuus om niet in te grijpen?
Pierre Mehlkopf & Sonja Troisfontaine, Over kind, ouders, hulpverlening en privacy

RUBRIEK
Tussen Scylla en Charybdis
Herman Baartman, Zorg voor veiligheid van kinderen en de menselijke factor

LITERATUUR
Essay
Alice van der Pas, Het toneelstuk dat 'goede ouder heet

Recensies
Martine Delfos, Asperger in meervoud. Autisme en haar randgebieden
B.Myles e.a., Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen
Herman Baartman & Mariëtte Bruning, Van je familie moetje het hebben. Nieuwe perpspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht
H.Bos, Parenting inplanned lesbian families
Alice van der Pas, Eert uw Vaders en Moeders — Opvoedproblemen nader verklaard. Deel 3 Handboek Methodische Ouderbegeleiding
Lieve Vanhee e.a., Kansarmoede en opvoeding: wat de ouders erover denken
J. Strijker, Pleegzorg: overzicht van wetenschappelijk onderzoek
Lies Punselie, Voor een pleegkind met recht een toekomst - Een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing

Notabene