Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
2005
Gratis

Omschrijving

VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels, “Papier hier”

THEMA I: TOEKOMST IS HERKOMST - WERKEN MET MIGRANTENOUDERS
Mariëtte Hoogsteder, Inleiding op het thema
Patrick Meurs, Toekomst is herkomst
Anke Savenije en Patrick Meurs, Hoe positioneer je je als therapeut tussen 'zij' en 'wij'
Patrick Meurs, Gül Jullian en Nicole Vliegen, Verder vanuit de bron
Zari Mousavi, Opnieuw wortelen, kan dat zomaar
Birsen Akin, Een witte cursus en zwarte koffie
Mariëtte Hoogsteder, Nawoord


THEMA II: WAT HEET (AL/NOG) OUDERBEGELEIDING - DISCUSSIE
Alice van der Pas, Inleiding op het thema
Hubert Stiers, Grenzen, hoezo\
Frans Beelen, De oorzaak van het probleem


RUBRIEKEN
Surf & Zap
Alice van der Pas, The importance of being a grandma

Je naaste buur is beter dan je verre broer
Zari Mousavi, Andere maatschappij, andere vaardigheden

Wellesnietes
Zijn ouders er MEE geholpen\


LITERATUUR
Essay
Alice van der Pas, Goede bedoelingen, fout gedrag

Recensies
Ge Haans, Luk Robbroeckx, Joke Hoogeduin & Annemarie van Beem-Kloppers, Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie - ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in pleeggezin

Vivian Shapiro, Janet Shapiro en Isabel Paret, Complex adoption and assisted reproductive technology: A developmental approach to clinical practice.


Notabene