Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2003-3
2003
Gratis

Omschrijving

VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels, Zorg


THEMA I: 75 JAAR OUDERBEGELEIDING
Joop Hellendoorn, Inleiding op het thema
1928: E.C. Lekkerkerker, Consultatie-bureaux voor moeilijke kinderen
Anoushka Boet, Het begon als naastenliefde in een zondagspak
1938: Aankondiging van een lezing over Consultatiebureaus voor moeilijke kinderen
1948: Dr. PH.C. Tibout, Een casus
Alice van der Pas, Epiloog - wordt vervolgd


THEMA II: VRAGENLIJSTEN: HULPMIDDEL OF STRUIKELBLOK?
Mirjam Lambermon, Inleiding op het thema
Alice van der Pas, ‘Vragenlijsten over gezin of opvoeding kunnen de oudervaardigheid schaden
Erik Rijntjes, Vragenlijst, instrument met een verarmend perspectief
Bert Krapels, Vragenlijsten als hulpje, een gebruiksaanwijzing


RUBRIEKEN
Surf & Zap
Erik Rijntjes, Over verwachtingen, moraal en hoop
Je naaste buur is beter dan je verre broer
Annelise Charles, Op Aruba kennen we geen allochtonen!
Wellesnietes
Ingezonden brieven over Gewik en geweeg in depleegzorg
In gesprek met een onderzoeker
Jan Willems, Trekken aan de staart van een koe, of hoe krijgen we kindermishandeling op de politieke agenda?


LITERATUUR
Essay
Herman Baartman, Het grootbrengen van kinderen met een ziekte die niet overgaat
Recensies
Paulien Bom, Kinderen en grenzen stellen
Liesbeth Smulders-Groenhuijsen, En ze leefden nog lang en gelukkig - kinderen en scheiding
Riet Portengen, Dichter bij huis. Netwerkpleegzorg in Nederland
Deborah K.McGuire en Donald E. McGuire, Linking Parents toplay Therapy

Notabene

SUMMARIES