Inleiding: Moderniteit en kinderen

Inleiding: Moderniteit en kinderen

Productgroep Wereldwijd opvoeden
Gratis

Omschrijving

De ambitie om de geschiedenis van opvattingen over kinderen wereldwijd te wil- len overzien, is erg hoog gegrepen. Er zijn diepgaande culturele verschillen, his- torische contexten die verschillen, en lokale omstandigheden die onvergelijkbaar zijn. Het enige houvast is de moderniteit uit het Westen. Moderniteit die na de Verlichting leidde tot industrialisatie en urbanisatie en ingrijpende effecten had op de aard van de kindertijd (Stearns, 2006). Het gaat te ver om te doen alsof in de gehele wereld die modernisering is overgenomen, maar vanuit het oogpunt van vergelijkende studie bieden een aantal kenmerken van de westerse moderniteit wel degelijk houvast. In het volgende beschrijven we kort wat modernisering van de kindertijd in het Westen inhoudt om tegen die achtergrond de hoofdstukken van dit boek te plaatsen.