Inleiding

Inleiding

Productgroep Over pedagogische kwaliteit
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Pedagogische kwaliteit is een hot issue. Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over de kwaliteit van het onderwijs, de tekortschietende opvoeding in vele gezinnen en het last veroorzakende gedrag van veel jeugdigen. Ook worden regelmatig op prime time pedagogische televisieprogramma’s met een adviserende en begeleidende pretentie vertoond. Pedagogische professionals komen met plannen en voorstellen om de pedagogische kwaliteit te verhogen en pleiten daarbij vaak voor versterking van hun eigen rol. Zij vinden hiervoor niet zelden een gewillig oor bij de politiek. In de politiek klinkt de laatste jaren bijna kamerbreed een roep om meer pedagogische interventie door pedagogische professionals als oplossing voor de gevolgen van de blijkbaar tekortschietende pedagogische kwaliteit van ouders. Voorbeelden van voorgestelde pedagogische interventies zijn de invoering van het Elektronisch Kinddossier voor alle kinderen en de oprichting van heropvoedingskampen voor jeugdigen die over de schreef gingen. Ze tonen de actuele politieke wens om de verantwoordelijkheid van de staat, in de praktijk veelal gedelegeerd aan pedagogische professionals, te versterken bij de als noodzakelijk beschouwde verhoging van de pedagogische kwaliteit.