Interdepartementaal beleidsonderzoek -Mensen met een licht verstandelijke beperking

Interdepartementaal beleidsonderzoek -Mensen met een licht verstandelijke beperking

2019
Gratis

Omschrijving

Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat mensen met een LVB niet scherp zijn af te bakenen als groep. Het onderwerp LVB is complex. De (potentiële) behoefte aan ondersteuning van mensen met een LVB betreft vaak meerdere leefdomeinen tegelijkertijd, en raakt verschillende beleidsterreinen en meerdere uitvoeringsorganisaties.
In dit IBO wordt een kwalitatieve aanpak gevolgd en het IBO heeft een agenderend karakter waarbij er, mede vanuit het perspectief van mensen met een LVB zelf, is gekeken naar het systeem van ondersteuning dat de overheid heeft ingericht om burgers met problemen te helpen. Door middel van korte intermezzo’s die in de hoofdtekst zijn ingevoegd, is getracht om een concreet gezicht te geven aan mensen met een LVB en voorbeelden van uitdagingen die zij in hun leven tegenkomen.

 

Waarom bekijken we de hulp voor mensen met een LVB?
We willen deze hulp verbeteren. We willen dat mensen met een LVB makkelijk hulp krijgen. We willen dat de hulp goed past bij de mensen. We willen dat de hulp niet te duur wordt. Daardoor krijgen mensen met een LVB een beter leven. Een beter leven voor zichzelf en voor de mensen om ze heen.


Hoe hebben we gekeken naar de hulp voor mensen met een LVB?
We keken naar deze 3 dingen:
1. We keken naar hulp die mensen krijgen als ze problemen hebben. Bijvoorbeeld dat ze niet alles zelf kunnen.
Het maakt niet uit hoeveel hulp iemand nodig heeft. Want we willen de hulp verbeteren. Het kan veranderen hoeveel hulp iemand nodig heeft. Bijvoorbeeld als iemand jong is, heeft hij soms meer hulp nodig.
2. We keken naar alle hulp in Nederland samen. We kijken niet naar bijvoorbeeld de hulp in Zaandam.
We kijken hoe alle hulp van de overheid beter kan. We kijken niet naar bepaalde hulp, zoals schulden. En we kijken ook niet naar de wetten. Zoals de nieuwe Jeugdwet.
3. We keken hoe goed de hulp is. We vragen mensen met een LVB om hun mening.
We kijken hoe goed de hulp voor mensen met een LVB is. We kijken niet naar de cijfers over de hulp. We weten niet hoeveel mensen met een LVB er precies zijn. We hebben niet genoeg informatie. We rekenen daarom niet uit wat onze ideeën kosten.

De samenleving verandert. De regels van de overheid veranderen. Dat maakt het leven lastiger voor mensen met een LVB.
Hulp hangt ook af van de wereld om je heen. 
Mensen met een LVB hebben niet evenveel hulp nodig. Krijgen ze hulp uit de samenleving? Bijvoorbeeld van vrienden of familie? Dan hebben ze minder hulp van de overheid nodig. Maar wil de samenleving dat iedereen werkt? Dan hebben mensen met een LVB hulp nodig bij het vinden van werk.
Mensen met een LVB hebben meer last van veranderingen
Iedereen merkt het als er in de samenleving iets verandert. Maar soms is dat extra lastig voor mensen met een LVB.