Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden

Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

In een internationale vergelijkende multiple-case studie is de interprofessionele samenwerking tussen het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang onderzocht op vier locaties in vier Europese steden (Aarhus, Denemarken; Berlijn, Duitsland; Den Haag, Nederland en Stockholm, Zweden). Met behulp van sociale netwerk-analyse zijn de één-op-één-relaties tussen de professionals uit de betrokken onderwijs- en kinderopvangorganisatie in kaart gebracht. De dichtheid van de vier netwerken en de wederkerigheid van de professionele contacten lieten opvallende verschillen zien. Ook waren er significante verschillen in de tevredenheid van de betrokkenen over de huidige samenwerking. De resultaten laten zien dat de interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verschillend is georganiseerd en niet elke samenwerking lijkt even effectief. De variatie in de vier onderzochte locaties is groot en bestrijkt vrijwel het gehele continuüm van strikt gescheiden sectoren tot volledig geïntegreerde samenwerking zoals die worden onderscheiden in het theoretische model van Boon en collega’s (2004). De resultaten worden besproken met het oog op effectieve samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.