Interview Monique Volman: ‘Om de wereld wat beter te helpen maken’

Interview Monique Volman: ‘Om de wereld wat beter te helpen maken’

Productgroep PIP 123 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoogleraar Onderwijskunde Monique Volman is altijd in de weer met Werk maken van gelijke kansen: zo heet ook het boek dat ze in 2020 maakte met Linda van den Bergh en Eddie Denessen. Tegelijk verscheen van haar en Judith ’t Gilde Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen, als emancipatoire verrijking van onderwijs, en waarover Monique in PIP 118 schreef. Bovendien is haar hele loopbaan getekend door een onverwoestbaar onderwijspedagogisch engagement, waarover Saskia van Oenen haar interviewt.