Is er een probleem met vaders?

Is er een probleem met vaders?

Productgroep Ouderschapskennis 2007-3
Bert Krapels | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het is geen discussiepunt meer dat de vader een belangrijke eigen bijdrage levert aan de ontwikkeling van zijn kind. Maar hoe betrek je een vader bij de therapie van het kind? Volgens Richard L. Meth is dat nog steeds geen vanzelfsprekende zaak bij de hulpverlening, terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Daarmee plaatst Meth zich direct in het brandpunt van discussies zoals die zich tussen hulpverleners afspelen. Aan de ene kant vindt men dat vaders — najaren van emancipatie — geen aparte positie meer mogen innemen in de hulpverlening. Anderzijds is men de mening toegedaan dat vaders minder binding hebben met hun kind en dat ze meer wantrouwend ten opzichte van hulpverlening staan.
Krapels bespreekt het artikel van Richard L. Meth met de oorspronkelijke titel: Involving Fathers in Childrens Therapy dat verscheen in 2005 in Children in Therapy, (383-406)