Is er plaats voor ouders in het kinderpsychiatrisch ziekenhuis?

Is er plaats voor ouders in het kinderpsychiatrisch ziekenhuis?

Productgroep Ouderschapskennis 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wanda Mohr, associate professor kinderpsychiatrische verpleegkunde aan de University oflndi-ana School of Nursing, met een indrukwekkende reeks publicaties op haar naam, deed onder anderen onderzoek naar de positie van ouders in kinderpsychiatrische ziekenhuizen. Hieronder worden de onthutsende resultaten samengevat, en haar pleidooi voor een dialoog tussen professionals en ouders wordt besproken.
Mohr is een activiste. Zij groeide op met een moeder die aan schizofrenie leed, werkte zelf lang in de geestelijke gezondheidszorg, komt al jaren op voor zeggenschap van patiënten, en was betrokken bij de bond van psychiatrische patiënten, de NAMI. De manier waarop deskundigen de kwetsbare psychiatrische patiënt behandelen leidde tot de kernvraag van haar onderzoek: wat moet er veranderen om ouders een duidelijker plaats te geven - en wat zouden ouders en behandelaars daarbij winnen?
Het besproken onderzoek beantwoordt die vraag niet bevredigend; het wijst wel in een bepaalde richting, en vanuit het perspectief van ouderbegeleiding worden er kanttekeningen bij gemaakt.