Islam en opvoeding

Islam en opvoeding

Productgroep Het kind als spiegel van de beschaving
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In Nederland wonen momenteel ruim 900 000 moslims, dat is bijna zes procent van de totale bevolking. De meeste moslims zijn afkomstig uit Turkije en Marokko. Daarnaast wonen er ruim 30 000 Surinaamse moslims in Nederland. Verder zijn er grote aantallen moslims onder de asielmigranten afkomstig uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. De invloed van de islam op de opvoeding in moslimgezinnen in Nederland is daarmee een relevant onderwerp. Dit onderwerp is echter te omvattend om in het bestek van dit hoofdstuk diepgaand te kunnen behandelen. Wat is de islam, kunnen we wel spreken over dé islam? Heeft de islam een grote invloed op de opvoeding van kinderen? In welke opzichten voeden moslims in Nederland hun kinderen anders op dan in hun landen van herkomst? Belangrijke vragen, waarop in dit hoofdstuk slechts in hoofdlijnen een antwoord kan worden gegeven. Om over de invloed van de islam op de opvoeding van kinderen te kunnen spreken, moet eerst een schets van de islam worden gegeven. Daarna bespreek ik de socialisatie van kinderen in moslimgroeperingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit doe ik om twee redenen: in de eerste plaats omdat de meerderheid van de allochtone ouders uit deze landen afkomstig is. Zij voeden hun kinderen vaak op met de waarden en normen die ze bij hun eigen opvoeding hebben meegekregen. In de tweede plaats vindt er nog veel uitwisseling plaats tussen de immigranten en de bevolking en cultuur van het land van herkomst. Via de schotelantenne kijkt men naar tv-programma’s in de herkomstlanden