Ja, jongens moeten jongen kunnen zijn!

Ja, jongens moeten jongen kunnen zijn!

2017
Gratis

Omschrijving

Al aan het begin van de basisschool lopen meisjes gemiddeld een tot anderhalf jaar voor op jongens in lezen en schrijven. Neuropsycholoog Jelle Jolles houdt de voorsprong van meisjes op taalgebied op ten minste een jaar. En die voorsprong neemt in de loop van acht jaar basisschool eerder toe dan af. Hij voegt eraan toe dat het meisjesbrein met het steeds taliger geworden (basis)onderwijs van de laatste twintig jaar in het voordeel is. Daar komt bij dat jongens, in mindere of meerdere mate, worden gedreven door het hormoon testosteron, waardoor ze moeilijk kunnen stilzitten en zich minder goed lange tijd kunnen concentreren. Testosteron zet onder meer aan tot exploreren, actie, erop uit trekken. Het is daarom goed om jongens, na dat lange stilzitten in de klas, vaker even te laten uitrazen.