Jongeren over polarisatie

Jongeren over polarisatie

Gratis

Omschrijving

Polarisatie vormt een belangrijke voedingsbodem voor verdere vormen van radicalisme of extremisme. Om goed met deze voedingsbodem om te gaan, is het van belang om een beeld te krijgen van de oorzaken van polarisatie.
In dit rapport zijn de bevindingen van het onderzoek naar polarisatie in de samenleving vanuit de beleving van jongeren beschreven. Het is belangrijk om de ervaringen en de gevoelens van jongeren aan te horen om zo een beeld te geven van de oorzaken van polarisatie volgens jongeren. Aan de hand van de verhalen van jongeren zijn aanbevelingen geformuleerd voor professionals, organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid.
Voor het aanhoren van de verhalen van jongeren is NJR op verschillende plekken in Nederland in gesprek gegaan met jongeren. NJR is met in totaal 40 jongeren in gesprek gegaan en heeft 515 jongeren in Nederland een enquête in laten vullen. Op basis van deze resultaten heeft NJR met zowel professionals als jongeren aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om beter om te gaan met polarisatie in de samenleving, zodat er minder voedingsbodem voor radicalisme en extremisme is.
In het onderzoek zijn verschillende thema’s onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat jongeren in Nederland over het algemeen tevreden zijn over de kansen die worden aangeboden. Verder speelt beeldvorming een grote rol bij jongeren in hun oordeel over bepaalde groepen. Het valt op dat jongeren met bepaalde groepen vaak niet in contact komen terwijl er wel (negatieve) beeldvorming over die groepen is. Dit komt mede door de invloed van de (voornamelijk social) media. Ook is gekeken naar het onrecht dat jongeren ervaren. Hieruit blijkt dat jongeren verschillende vormen van onrechtvaardigheid ervaren. De ervaren onrechtvaardigheid wordt niet altijd gezien of begrepen door anderen. In de praktijk betekent dit dat jongeren hun gevoelens over onrechtvaardigheid niet op een goede manier kunnen uiten. Ten slotte blijkt dat het vertrouwen van jongeren in de media heel laag
is. Dit geldt in mindere mate ook voor het vertrouwen tussen jongeren en de politie en tussen jongeren en het onderwijs. Op basis van het onderzoek is een analyse gemaakt van de polarisatie in de samenleving vanuit de beleving van jongeren. Dit is verder geduid aan de hand van het begrip ‘het grijze midden’, zoals hieronder weergegeven.