Jongerenwerk in beeld:  Voor partners in de wijk

Jongerenwerk in beeld: Voor partners in de wijk

2015
Gratis

Omschrijving

In deze brochure beschrijven we wat jongerenwerk onmisbaar maakt voor (kwetsbare) jongeren én de samenleving. Jongerenwerkers zijn sociale professionals die een
bijdrage leveren aan het realiseren van de transformatiedoelen door de eigen kracht van jongeren te versterken via sociale talentontwikkeling en preventieve activiteiten.
Jongerenwerkers werken ook aan veilige en leefbare wijken waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor jongeren.


We beschrijven in het kort wat de positie van het jongerenwerk is in het jeugd- en sociale stelsel, en welke relatie het heeft met wijkteams. Daarnaast geven we beknopt
weer welke kennis er is over resultaten en verantwoording van het jongerenwerk, en hoe het staat met kwaliteit en professionalisering. Dit illustreren we met voorbeelden.
We beëindigen elk hoofdstuk met een paragraafje ‘Jongerenwerk in uw gemeente’, waar u enkele vragen vindt die bruikbaar zijn om het gesprek te voeren over de positie en kwaliteit van het jongerenwerk in uw gemeente.
Deze brochure is gemaakt in co-creatie met vertegenwoordigers van gemeenten, jongerenwerk, lector jongerenwerk, Movisie en branche- en beroepsorganisaties.