Kindermishandeling Beter in Beeld

Kindermishandeling Beter in Beeld

Gratis

Omschrijving

Agaath en Simon zijn de ouders van de driejarige Melanie. Zowel moeder Agaath als vader Simon hebben ook kinderen uit een eerder huwelijk. De ouders hebben moeite met de opvoeding van de kinderen, en vooral met Melanie. Moeder was in haar jeugd slachtoffer van mishandeling door haar stiefvader. Ze reageert verhard op haar kinderen en slaat hen regelmatig. Melanie is hiervan meestal het slachtoffer. Ze heeft soms driftbuien waarmee moeder geen raad weet. Bovendien heeft het gezin al langer financiële problemen. De grootouders van moeders kant hebben het gezin gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) omdat ze zich zorgen maakten. Hulpverlening naar aanleiding van deze melding is op niets uitgelopen, en de kinderrechter heeft op advies van de Raad voor de Kinderbescherming besloten Melanie onder toezicht te stellen. De vraag was of zij thuis kon blijven wonen of tijdelijk naar een pleeggezin zou moeten. Het gezin is voor observatie opgenomen op de gezinsafdeling van een GGZ-instelling. Hier moest worden bepaald of de ouders voldoende in staat zijn om Melanie op te voeden. Hoeveel van deze gezinnen zijn er in Nederland? Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van Melanie als de gezinsproblemen langer voortduren? Kunnen Agaath en Simon met professionele ondersteuning nog voldoende leren om hun dochter thuis veilig op te voeden? Hoe bepaal je dat eigenlijk? En kan uithuisplaatsing dan worden vermeden? Deze vragen vormen de kern van mijn leerstoel “Voorkomen, gevolgen en aanpak van kindermishandeling”. Ik zal ingaan op de bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan het beantwoorden van deze vragen.