Kindwaardig ouderschap gaat vóór zogenaamd gelijkwaardig ouderschap

Kindwaardig ouderschap gaat vóór zogenaamd gelijkwaardig ouderschap

Gratis

Omschrijving

CEDAW veroordeelde Spanje, in de kern weergegeven, wegens de vooropgezette visie van instanties en rechterlijke macht dat gescheiden ouders gelijke aanspraken op (omgang met) hun kind hebben en de met deze stereotiepe visie gepaard gaande veronachtzaming van het belang – en de rechten – van het kind.
CEDAW is het verdragsorgaan van het VN-Vrouwenverdrag, gericht op de uitbanning van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes.

Zowel het Vrouwenverdrag als het Kinderrechtenverdrag, maken de gelijke rechten van man en vrouw, ofwel gelijkwaardig ouderschap, ondergeschikt aan het veiligheids- en ontwikkelingsbelang van het kind. Met andere woorden beide verdragen plaatsen kindwaardig ouderschap boven gelijkwaardig ouderschap. In Spanje is het omgekeerde het geval. En voor Nederland geldt hetzelfde.