Klaar voor groep 3? Het perspectief van de leerkracht.

Klaar voor groep 3? Het perspectief van de leerkracht.

Gratis

Omschrijving

Samenvatting In dit onderzoek stond de vraag centraal welke kindkenmerken een voorspellende waarde hebben in zake verwijzing naar groep 3 van de basisschool. Onderzocht is of het door leerkrachten beoordeelde sociaal-emotioneel en gedragsmatig functioneren, het taalbewustzijn van het kind en de leeftijd in maanden een relatie vertonen met verwijzing naar groep 3. Hiertoe observeerden leerkrachten de kinderen aan de hand van twee instrumenten, namelijk de gereviseerde Schoolgedragsbeoordelingslijst en de Signaleringslijst voor kleuters, ten behoeve van taalbewustzijn, als onderdeel van de geletterdheidsontwikkeling. Leeftijd in maanden en taalbewustzijn bleken een voorspellende waarde te hebben in zake verwijzing naar groep 3. Oudere kinderen en kinderen met een beter taalbewustzijn werden vaker verwezen naar groep 3 dan jongere kinderen en kinderen met een zwak taalbewustzijn. Van het sociaal-emotioneel en gedragsmatig functioneren bleek alleen ‘werkhouding’ en in mindere mate ‘extraversie’ een voorspellende waarde te hebben in zake verwijzing naar groep 3. Kernwoorden: kleuterbouwverlenging, geletterdheidsontwikkeling, schoolrijpheid, transitie, geboortemaandeffect.