Kleuters in de knel

Kleuters in de knel

Productgroep Dolgedraaid
Pier Bergsma | 2006 | 9789066657021
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Er doet zich een merkwaardige tegenstelling voor in het Nederlandse onderwijs.
In het hoger onderwijs, met name in het hbo, zijn de eisen diffuus. De met competenties gevulde portfolio’s geven een aardig inzicht in de computervaardigheid van de student. Het kennisniveau houdt daarmee veelal geen gelijke tred. Aan basisscholen worden echter hoge eisen gesteld om objectieve gegevens betreffende de schoolvorderingen van leerlingen te leveren.
In het streven naar een kenniseconomie gaan er geluiden op om ook kleuters straks van half acht ‘s morgens tot half zeven ‘s avonds op school te stallen. 
Dan kunnen ze de hele dag onder professioneel toezicht spelen en leren. Ontsnappen aan de toezichthouders is niet mogelijk. Die staan de hele dag klaar om alles vast te leggen in hun uitdijende dossiers.
We hebben hier vandaag mensen die hoogleraar zijn geworden zonder een leerlingvolgsysteem en alle aanwezigen zijn in staat om de lezingen van vandaag te begrijpen ook zonder ooit onderworpen te zijn geweest aan een dergelijk systeem, want de apk voor kleuters, de algehele periodieke kleutercontrole, die bestond nog niet.