Kolom - Een kwetsbare vader

Kolom - Een kwetsbare vader

Productgroep Ouderschapskennis 2014-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Buiten voor een Jeugdzorginstelling, sta ik te wachten op een vader. Zijn zoon verblijft in deze open instelling. Hij heeft een afspraak met hem en met zijn begeleider, en hij heeft mij gevraagd om als 'zijn' gezinscoach daarbij aanwezig te zijn. Met grote stappen komt hij aanlopen. Aan zijn houding is duidelijk te zien dat hij boos is, héél boos. Hij staat recht voor me en zijn ogen spuwen vuur. "Waar zijn jullie *** mee bezig?" schreeuwt hij vloekend. Zijn tirade is helder. Sinds zijn zoon Nick in de instelling verblijft gaat hij alleen maar achteruit.