Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers

Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers

Productgroep PIP 39 - 2007
Rob Arnoldus | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er zijn nogal wat jongeren die thuis voor een zieke, gehandicapte, verslaafde of psychiatrisch
belaste ouder zorgen. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is die mantelzorg niet meer alleen ‘mooi meegenomen’, maar rekenen gemeenten op de inzet van jonge mantelzorgers. Rob Arnoldus schetst de kracht en kwetsbaarheid van deze jongeren en laat zien met welke problemen zij te maken hebben.