Kwetsbaar Ouderschap en Psychiatrische Problemen

Kwetsbaar Ouderschap en Psychiatrische Problemen

Productgroep Ouderschapskennis 2013-3
Sjaak Leijser | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onderstaande is een weergave van workshops die Sjaak Leijser geeft, zoals ook tijdens het congres 'Ouders eerst'.
Leijser laat deelnemers aan zijn workshops zich verplaatsen in het perspectief van een ouder met psychiatrische problemen. Hij doet dat door over zijn eigen depressie te vertellen en het effect daarvan op zijn vaderschap, en door naar ervaringen van deelnemers te vragen en door het inzetten van een instrument: de kracht/angsttekening. Het doel van de workshop is te laten zien dat bij psychiatrische problemen in een gezin het belangrijk is om vanuit de optiek en van het kind èn van de ouder naar alle mogelijkheden te kijken. In plaats van de ouder met psychiatrische problemen uit de ouderpositie te halen, onderzoekt hij de krachten van de ouder, van het kind en het gezinssysteem. Van daaruit ontstaat een nieuw perspectief, met nieuwe kansen voor ouder en kind. Mede hierdoor kan de ouder met psychiatrische problemen blijven meebeslissen over de kind(eren) en kunnen zelfs ingrijpende interventies worden verdragen.