Kwetsbaarheid als kracht

Kwetsbaarheid als kracht

Productgroep PIP 58 - 2010
3,90

Omschrijving

Kinderen kunnen op basis van hun achtergrond extra kwetsbaar zijn. Uit onderzoek is duidelijk
naar voren gekomen dat er een verband bestaat tussen kwetsbaarheid, weerbaarheid en
beschermende factoren.