Lessen voor pedagogische surinamegangers

Lessen voor pedagogische surinamegangers

Productgroep PIP 59 - 2011
Toby Witte | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het Twinningproject RoffaBop worden in Suriname vakdocenten, schoolmaatschappelijk werkers, sportbuurtwerkers en gezinscoaches door professionals uit Rotterdam getraind om drop-outs te
helpen aan een diploma en werk. Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet. De context is anders dan in Nederland. Wie dit uit het oog verliest, raakt het spoor bijster.