Lezing Studiedag '12,5 jaar AMK en de toekomst van de aanpak van kindermishandeling', 4 oktober 2011

Lezing Studiedag '12,5 jaar AMK en de toekomst van de aanpak van kindermishandeling', 4 oktober 2011

Productgroep Ouderschapskennis 2012-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ongeveer twaalf en een half jaar geleden werden de Advies- en meldpunten Kindermishandeling (AMK) in het leven geroepen, de opvolgers van de Bureaus Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling (de BVA's). De AMK's waren er uiteraard niet van de ene op de andere dag, maar 29 mei 1998 kan als peildatum voor de start ervan genomen worden. Toen maakten de Staatssecretarissen van Justitie en van VWS het regeringsstandpunt bekend inzake de nieuw op te zetten AMK's. Grondslag voor dat standpunt werd gevormd door de behoefte aan 'een nieuwe structuur: herkenbaarder, laagdrempelig en goed toegankelijk' en de behoefte aan 'goede voorwaarden voor een effectieve preventie en bestrijding van kindermishandeling'. Een koperen jubileum dus. Er is binnenkort ook een robijnen jubileum te vieren. De eerste BVA's gingen van start op 1 januari 1972. Dus we hebben al veertig jaar een apart instituut voor het melden van kindermishandeling. En nemen we het een beetje ruim, dan is er ook een gouden jubileum te vieren. In 2012 is het vijftig jaar geleden dat het klassieke artikel van Henry Kempe verscheen over het battered child syndrome, zoals hij en zijn collega's het noemden, klassiek omdat dit het begin markeert van de moderne aandacht voor kindermishandeling.