Literatuur - Essay - Diagnostiek van ouderfunctioneren

Literatuur - Essay - Diagnostiek van ouderfunctioneren

Productgroep Ouderschapskennis 2011-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Promotieonderzoek Vrije Universiteit van Amsterdam.

Toen ik in 2001 begon met onderzoek naar de effectiviteit van opvoedondersteuning, werd ik geconfronteerd met een probleem dat ook tien jaar later nog op oplossing wacht: hoe het functioneren van ouders meetbaar te maken. Een betrouwbare vragenlijst die helpt vaststellen wat ouders doen, èn hoe zij dat zelf ervaren, is ook met een lantaarntje niet te vinden, terwijl dergelijk instrumentarium niet alleen snel na de geboorte relevant is - bijvoorbeeld als voormeting in een onderzoek - maar ook in een diagnostische setting. Ik was dan ook blij verrast toen ik dit voorjaar las dat Jan van der Maas ging promoveren op een Taxatielijst voor Ouderfunc-tioneren (TvO), en enthousiast begon ik zijn proefschrift te bestuderen. Zijn lijst is bedoeld om hulpverleners in de jeugdzorg te helpen om een overzicht te krijgen van de sterke en minder sterke kanten van ouderlijk handelen.