Literatuur - Essay

Literatuur - Essay

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Iedereen in Nederland weet inmiddels dat hier elk jaar 50.000 tot 80.000 kinderen worden mishandeld. In november 2004 wijdden de media een week lang aandacht aan geweld binnen het gezin met name kindermishandeling, en telkens weer werden die twee cijfers genoemd:
50.000 en 80.000. Het lijkt dan alsof ze elke feitelijke betekenis verliezen en alleen een symbool zijn voor ‘iets ergs’.
Rond elk van die kinderen heeft zich in feite een drama afgespeeld, en elk drama was er één te veel. Maar hoe verbazingwekkend is eigenlijk het aantal van 50.000? Of80.000? Voor de ernst van aard- en zeebevingen hebben we de schaal van Richter, en wanneer een beving een kracht van 9 heeft op de schaal van Richter weten we dat het een ernstige beving is. Ook voor koorts en bloeddruk hebben we schalen. Voor het vóórkomen van kindermishandeling hebben we geen schaal. Het interpreteren van cijfers is dan ook nattevingerwerk zolang we cijfers niet kunnen afzetten tegen andere data, of ze op zijn minst vertalen in een percentage.