Literatuur - Nota Bene

Literatuur - Nota Bene

Productgroep Ouderschapskennis 2011-3
2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd) door Alice van der Pas.

Marcelis-Eerdmans, Gwen (2011). Ouderbegeleiding twintig jaar later. De verwaarlozing voorbij? Kinder & JeugdPsychotherapie 38,2: 32-48.
Marcelis refereert niet aan iets speciaals in 1991, maar blikt terug op twintig jaar 'verworvenheden' op het gebied van ouderbegeleiding, ondanks de 'valkuilen' (33), en vraagt zich af of het nu gedaan is met de verwaarlozing. Zij bouwt haar betoog mooi op en gebruikt frisse en heldere taal. Als opleider heeft Marcelis het allemaal vele malen uitgelegd - dat hoor je - en al sinds 1988 is zij een van de VKJP-ers die 'hard hebben gewerkt om de ouderbegeleiding uit de verdomhoek te halen' (ib). Het klinkt zo simpel: 'de beste hulp aan het kind begint bij zijn ouders' - maar de verworvenheden die zij noemt illustreren hoe basaal het niveau was waarvandaan men startte: taxatie van ouderschap, de attitude van de zogenaamde 'ouderbegelei-dende positie', en ouderbegeleiding als getrapte zorg. Daar was nog niet eerder over nagedacht!