Literatuur - Recensi: Valse salie - kroniek van een verscheurde jeugd

Literatuur - Recensi: Valse salie - kroniek van een verscheurde jeugd

Productgroep Ouderschapskennis 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Roos Boum (2007). Amsterdam:
Uitgeverij SWP. ISBN 978-6665-825-7,
329 pag. €16,-

In meer dan 100 hoofdstukjes vertelt de auteur over haar jeugd als enig kind van een moeder met MBP-gedrag: Munchau-sen by Proxy. Het is de alom gebruikte, bizarre naam voor het ziek praten of ziek maken van kinderen door een ouder. Soms gebeurt het met geweld; altijd met 'medewerking' van artsen1. Boum vermengt ervaringen van lotgenoten met het eigen verhaal, en de eerste helft schrijft ze beurtelings vanuit het standpunt van moeder en van zichzelf. Een reguliere autobiografie is het dus niet, maar ik ervoer het boek als geloofwaardig. Het lezen is geen pretje: door de uiterst gedetailleerde behandeling van een afstotend onderwerp, de larmoyante stijl, de langdradigheid van het ene doktersbezoek na het andere en van belevenissen in de ene manege na de andere waar tiener Boum troost en moed uit put. Toch wint het boek daardoor aan authenticiteit. Hoe dan ook bewonder ik de moed van de auteur om zich de wrange details te herinneren en ze op te schrijven. Niet zozeer de verhaaldetails als wel de hoofdspelers in dit zoveelste MBP-drama vind ik intrigerend: moeder, vader, kind, artsen en vakliteratuur. Ik bespreek daarom niet de vijf delen van het boek, maar focus op de spelers - in de volgorde waarin ze opkomen.