Medezeggenschap en onderwijs: Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid

Medezeggenschap en onderwijs: Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid

Frederik Smit | 2013
9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen.

Een medezeggenschapsraad komt het beste tot zijn recht als zijn mening op waarde wordt geschat en hij invloed weet uit te oefenen op het beleid. Een raad die als een stevige ‘counterpart’ van het bestuur kan optreden, raakt geïnspireerd om het beste uit zichzelf en zijn organisatie te halen.

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van inspraakorganen in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

Dit boek bevat succesfactoren om invloed van leraren, ouders en leerlingen op het beleid van onderwijsinstellingen te optimaliseren.

Dr. Frederik Smit is senior onderzoeker en coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn onderzoeksloopbaan heeft hij veel onderzoek verricht op het terrein van de medezeggenschap in het onderwijs.

Van de auteur is eerder verschenen:

imageOuders en school
Succesfactoren voor betrokkenheid