Meer over MEE - Redactie en lezers in gesprek

Meer over MEE - Redactie en lezers in gesprek

Productgroep Ouderschapskennis 2004-3
Miriam Zegger | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het maartnummer van O&O (7.1) stond in deze rubriek een aantal reacties op het omvormen van de SPD’s in MEE. Werkers uit het veld die negatief zijn over de manier waarop de verandering heeft plaatsgevonden, maar vooral over de consequenties voor het hulpaanbod. De directie van MEE Nederland reageerde onmiddellijk.


Geachte redactie,
Bij deze een reactie van MEE Nederland naar aanleiding van de rubriek ‘Wellesnietes’ in uw maartnummer. Geschrokken zijn wij van de onjuiste beeldvorming over de ambities en taken van MEE, niet alleen bij de door u geciteerde werkers, maar nadrukkelijk ook bij u als redactie. Kwalijk vinden wij het dat ‘anonieme’ uitspraken zijn opgenomen die niet in een context zijn geplaatst of zelfs in het geheel niet stroken met de werkelijkheid, zonder dat wij gelegenheid hebben gekregen te reageren. Hierdoor is twijfel gezaaid over de intenties die de MEE-organisaties hebben ten aanzien van de ondersteuning van mensen met een beperking in het algemeen en mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder.