Middenschool in de krant. Beeldvorming van de maatschappelijke betekenis van de middenschool in landelijke dagbladen, 1969-1979

Middenschool in de krant. Beeldvorming van de maatschappelijke betekenis van de middenschool in landelijke dagbladen, 1969-1979

Productgroep De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Het onderwijs moet alle jongeren de kans geven het uiterste uit zichzelf te halen. Dat is niet makkelijk. De wereld van nu verandert snel en om sterk en weerbaar te zijn moeten jonge mensen in de eerste plaats voldoende basisvaardigheden hebben en bovendien hun persoonlijke talenten kunnen ontplooien. Dit is niet alleen van persoonlijk belang voor de leerlingen, maar er is ook een groot maatschappelijk belang voor de samenleving die moet kunnen berusten op een sterke kennisbasis. Het kennisniveau van een samenleving is de belangrijkste bron voor duurzame welvaartsgroei. (Plasterk, 2008, p. 1)

Zo zette de PvdA (Partij van de Arbeid) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plasterk begin december 2008 in een brief aan de Kamer zijn ambitie voor het onderwijs uiteen. Hij wees op het grote maatschappelijk belang van onderwijs en koppelde dat aan welvaartsgroei. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw zette de toenmalige onderwijsminister en partijgenoot van Plasterk, Van Kemenade, zijn ambitie voor het onderwijs uiteen in de zogeheten Contourennota. Ook deze bewindsman ging expliciet in op de maatschappelijke betekenis van het onderwijs, maar hanteerde andere begrippen. Volgens Van Kemenade had het onderwijs nadrukkelijk de opdracht nieuwe maatschappelijke verhoudingen en meer gelijkwaardigheid in de samenleving te bewerkstelligen.