Mogelijke verklaringen voor onderwijsachterstanden van jongens.

Mogelijke verklaringen voor onderwijsachterstanden van jongens.

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Recentelijk is er een hernieuwde aandacht voor de invloed van de sekse van een leerling op diens onderwijsprestaties. Anders dan enkele decennia geleden staat nu echter de achterstand van jongens centraal. In de literatuur worden uiteenlopende verklaringen gegeven voor de verslechterde positie van jongens. Grofweg kunnen daarbij twee perspectieven worden onderscheiden, namelijk het biologisch-genetische en het sociaal en cultureel- maatschappelijke. Wat dat laatste betreft wordt nog een nader onderscheid
gemaakt naar verklaringsniveau: de ouders en de gezinsomgeving, de ‘peers’, de school en docenten, en de arbeidsmarkt en samenleving.