Mondigheid en opvoeding

Mondigheid en opvoeding

Productgroep PIP 16 - 2003
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een opvallend kenmerk van deze tijd is de steeds flexibeler opvoedingsrelatie tussen opvoeder en opvoedeling, bijvoorbeeld tussen ouder en kind, of onderwijzer en leerling. We hebben hettegenwoordig dan ook over ‘het mondige kind’. Een contradictie volgens Ido Weijers. Mondige individuen hebben geen opvoeding nodig, zij kunnen wel iets leren, maar niet worden opgevoed. En met deze ontwikkeling groeit ook de opvoedingsonzekerheid. Kan opvoeden nog wel?