Moreel beraad in de jeugdzorg

Moreel beraad in de jeugdzorg

Productgroep Sozio 108 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op gespannen voet staan met een veilige situatie waarin het kind gezond kan opgroeien. Moreel beraad kan professionals helpen het handelen normatief te verantwoorden.