Nawoord bij thema - ‘Toekomst is herkomst. Werken met migrantenouders’

Nawoord bij thema - ‘Toekomst is herkomst. Werken met migrantenouders’

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit thema is het resultaat van een mooie studiedag die prachtige artikelen opleverde. Patrick Meurs laat in zijn eerste artikel zien hoe hij er in zijn psychotherapeutisch werk geleidelijk toe kwam te kijken naar culturele wortels van migranten. Zij brengen die mee in de therapieruimte en Meurs werkt expliciet met die wortels. In zijn tweede artikel wordt preventief werken bijna therapeutisch. Culturele sensitiviteit, authentiek respect voor allochtone ouders en goed luisteren worden methodisch ingezet om heel onnadrukkelijk ouders bij te staan die extra kwetsbaar zijn. Het onnadrukkelijke lijkt voor een buitenstaander op ‘koffieklets’, zoals Meurs dat noemt, maar schijn bedriegt.
Ik wil enkele punten uit de artikelen van Meurs aanstippen. Ten eerste de paradox van de migratie. Een gemigreerde ouder kijkt vooruit, wil de kinderen in dit nieuwe land een betere toekomst geven. Dat men soms twijfelt over teruggaan naar het herkomstland of zich niet weet te binden aan het nieuwe land, doet hier niets aan af. Ouders zijn toekomstgericht. Tegelijkertijd kan men de toekomst alleen maar vinden in het bewust zijn van de herkomst. Terug kunnen kijken voordat men vooruit kan. Dit centrale thema is de basis van beide artikelen van Meurs.