Nawoord

Nawoord

Productgroep Ouderschapskennis 2004-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze drie therapeuten gaan vakkundig te werk — maar is hun werk ouderbegeleiding volgens de in de inleiding genoemde criteria?
Beelen beoefent een creatieve versie van methodische ouderbegeleiding. Haar doel blijft impliciet, maar met al wat zij doet beoogt ze herstel van de ouderlijke metapositie. Haar methode is transparant, leidt tot consequent de ouderbegeleidende positie innemen en behoedt voor oneigenlijk gebruik van autoriteit. Zij volgt het denken van ouders op de voet en organiseert elke sessie zodanig dat zowel vader als moeder — als ook het kind, uiteraard - die als constructief beleeft. Zij behandelt kinderen met respect, maar heeft ook ‘geheimen’ met de ouders: alleen met hen wordt het werk-deel van elke sessie gepland en geëvalueerd. En dat gebeurt op geleide van doelstellingen die de ouders formuleren met behulp van observatieverslagen die Beelen hun toestuurt.