Nota Bene

Nota Bene

Productgroep Ouderschapskennis 2009-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd) door Alice van der Pas.

Angell, Marcia (2009). Drug companies & doctors: a story of corruption. The New York Review of Books Januari 15, 2008: 8-12.

De auteur is arts, hoogleraar sociale geneeskunde aan Harvard, en voormalig hoofdredacteur van The New England Journal of Medicine. Zij schrijft naar aanleiding van drie boeken over dubieuze banden tussen de pharmaceutische industrie, vooraanstaande Amerikaanse universiteiten en gezaghebbende medici. Tot en met de DSM-IV reikt de invloed van de corruptie. Van de psychiaters die de redactie vormen van deze 'bijbel' - het naslagwerk voor rechters, scholen, huisartsen, verzekeraars enzovoort - hebben de meesten financiële banden met pharmaceutische bedrijven.