Oefening baart kunst? Het jonge kind en zijn motorische ontwikkeling

Oefening baart kunst? Het jonge kind en zijn motorische ontwikkeling

Productgroep Dolgedraaid
Oebo F. Brouwer | 2006 | 9789066657021
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Tegenwoordig stellen we hoge eisen aan onze jonge kinderen. Iedere ouder hoopt en verwacht dat zijn kind zich voorspoedig ontwikkelt en dat het in alle opzichten op zijn minst goed mee kan komen met leeftijdgenoten. Op allerlei momenten vindt bewust of onbewust controle plaats of dat inderdaad het geval is. Het bezoek aan het consultatiebureau is daarvan een goed voorbeeld, maar ook bij informele familiebezoekjes zijn de vorderingen van de jonge spruit een belangrijk gespreksonderwerp. Zodra er maar enig teken is dat de ontwikkeling niet verloopt zoals gewenst, ontstaat onrust en ongerustheid. Vrij snel wordt de weg gevonden naar een van de vele therapeuten die zich bezighouden met stimuleren van allerlei onderdelen van die ontwikkeling: bewegen, eten en drinken, slikken, praten, slapen, communiceren. Als het accent ligt op een probleem in de motoriek is de fysiotherapeut snel gevonden.