Onderpresteren in het basisonderwijs

Onderpresteren in het basisonderwijs

Productgroep PIP 37 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het basisonderwijs presteren veel kinderen onder hun kunnen: hun leerprestaties zijn lager dan
op grond van hun intelligentie mag worden verwacht. Op grond van eigen onderzoek concluderen
Geert Driessen en Ton Mooij dat circa 16 procent van de leerlingen bij rekenen onderpresteert, bij
taal zelfs 20 procent. Met name hoogbegaafden presteren onder hun kunnen, maar ook onder
Turkse basisschoolleerlingen bevindt zich nog een reservoir aan verborgen talent.