Onderzoek - Buitenspel?

Onderzoek - Buitenspel?

Productgroep PIP 69 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vriendschapsrelaties hebben een bijzonder begin: ‘ze worden gesloten’, zo zeggen we. Er is wederkerigheid in het spel. Deze specifieke relatievorm is voor jongeren erg belangrijk. Vanaf de puberteit nemen jongeren steeds meer afstand van hun ouders en gaan leeftijdgenoten en vooral vrienden een belangrijke rol spelen in hun leven. Welke opvattingen hebben jongeren over vriendschap: wanneer is het volgens hen (ab)normaal, (on)gewenst of (on)terecht dat een vriendschap wordt aangegaan, behouden of beëindigd?