Onderzoek - Jongeren weer op de rails

Onderzoek - Jongeren weer op de rails

Productgroep PIP 87 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een groeiend aantal jongeren met zeer complexe problemen gaat niet of nauwelijks naar school. Als er niets verandert aan hun gedrag, eindigen zij vaak in de gesloten jeugdzorg of een jeugdgevangenis. School2Care biedt deze jongeren in Amsterdam een laatste kans om alsnog de draad op te pakken. Voor een geslaagde behandeling en goede leerprestaties is een positief leef- en leerklimaat van cruciaal belang.