Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Productgroep Sozio 99 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk
minder vanuit algemene invalshoeken en meer vanuit de jongeren zelf, betoogt ze. ‘Juist door kennis te exploreren in de eigen omgeving van deze meiden, kan de onderzoeker hun perspectief
op de wereld achterhalen.’